Summer Reading: Accelerating Data Regulation
July 5, 2018

The post-GDPR era offers us a chance for reflection. Where do we stand in the on-going processes of data legislation in the EU and, more importantly, what is the big picture? While data protection and privacy have been the trending topics of spring 2018, it must be borne in mind that the GDPR is but […]

The Finnish Parliament has approved legislative amendments to the current legislation concerning variable working time arrangements, which amendments entered into force on 1 June 2018. These amendments concern, in particular, so-called zero-hour contracts as well as other contracts under which working hours vary from week to week or month to month. Thus, the amendments will […]

Yrityksetkin ovat kansalaisia?
June 27, 2018

 Teksti julkaistu alun perin Directors’ Institute Finlandin kumppaniblogissa. Yhteiskuntakeskustelussa painotetaan yritysten ja yrittäjyyden tärkeyttä ja keskustelussa korostetaan usein yritysten laajempaa yhteiskuntavastuuta. Yrityksillä onkin monia yhteiskunnan ja lainsäädännön asettamia velvollisuuksia. Velvollisuuksien vastapainona ovat kuitenkin oikeudet. Mitä oikeuksia yrityksillä pitäisi yhteiskunnassamme olla ja millaisilla edellytyksillä? Eikö yrityksillä ole samoja oikeuksia kuin yksityisillä?  Yritys on usein yhden tai […]

Kilpailuviranomaislupien saanti on usein viimeinen ennakkoehto, jonka täyttymistä on odotettava ennen yrityskaupan closingia.  Jos yrityskauppalupa tarvitaan, yrityskaupan täytäntöönpanotoimenpiteisiin ei sakon uhalla saa ryhtyä ennen kuin kilpailuviranomaiset ovat tutkineet ja hyväksyneet yrityskaupan. Viime aikoina kilpailuviranomaiset ovat tiukentaneet suhtautumistaan yrityskauppojen ennenaikaiseen täytäntöönpanoon eli niin sanottuun gun jumpingiin. Esimerkiksi tämän vuoden huhtikuussa Euroopan komissio määräsi 124,5 miljoonan euron […]

On 25 May 2018, the long wait was over and the EU General Data Protection Regulation (GDPR) finally entered into full force and effect and became applicable in all EU Member States. During the preceding two-year transition period, companies worked hard to prepare themselves for and to ensure compliance with the new requirements under the […]

Tänään annettu lakiesitys kilpailulain muuttamisesta sisältää seuraavat keskeiset muutosehdotukset, joiden on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian: Kilpailu- ja kuluttajavirastolla (KKV) on jatkossa oikeus jatkaa yrityksen sähköisen aineiston tarkastusta omissa toimitiloissaan KKV:n oikeus tutkia mobiililaitteita kirjataan lakiin KKV saa entistä laajemman harkintavallan kohdentaa resurssejaan KKV:n tietojensaantioikeus erityisesti julkisyhteisöiltä laajenee Yrityskauppavalvonnan käsittelyajat voivat joissain tapauksissa pidentyä, kun […]

Yritysten hinnoittelukäytännöt eri toimialoilla monipuolistuvat jatkuvasti. Esimerkiksi niin sanotussa dynaamisessa hinnoittelussa tuotteen tai palvelun hintaan vaikuttavat markkinakysynnän hetkittäiset muutokset. Tällaista hinnoittelua on käytetty jo pitkään esimerkiksi lentolippujen ja hotellihuoneiden hinnoittelussa, ja mallille on löytynyt hiljattain myös monia uusia käyttöalueita. Hintasyrjinnällä taas viitataan perinteisesti tilanteeseen, jossa yritys hinnoittelee myymänsä tuotteet tai palvelut eri tavoin eri asiakkaille, […]

Tausta Julkisuudessa on pitkään kritisoitu käytännön hankaluuksia, jotka liittyvät muusikoiden saamien tekijänoikeuskorvauksien tulouttamiseen muusikoiden omistamille yhtiöille (ks. esim. Uuden Suomen artikkeli). Käytännössä muusikoiden on verosääntelyn takia täytynyt ohjata esimerkiksi Teostolta saamansa tekijänoikeuskorvaukset itselleen, mikä on hankaloittanut musiikkiin liittyvän toiminnan harjoittamista yhtiön kautta. Tekijänoikeusjärjestöt ja Verohallinto selvittävät parhaillaan yhdessä, millä edellytyksillä tekijänoikeuskorvauksien ohjaaminen muusikon omistamalle yhtiölle […]

Data and Law – Current Developments
April 16, 2018

The Finnish tech community is now talking about 5G technology. 5G will bring faster connections, among other things, and give a true boost to new technologies. In practice this means that mobile data transfers become even quicker. There will be no latency. Autonomous vehicles will be able to stay in constant contact with each other. […]

It has been widely acknowledged that workplaces need to cultivate working environments where individuals feel confident in raising concerns about potential wrongdoings, such as misconduct and illegal actions. Thus, it is important to foster a culture that allows employees to raise issues without having to fear that whistleblowing will affect their employment. To achieve this, […]

1 7 8 9 10 11 19