Legality of the Standard Contractual Clauses Referred to the CJEU The Standard Contractual Clauses (the “SCCs” or the “EU Model Clauses”) have provided a mechanism for transferring personal data outside the EEA when incorporated into a contract between controllers or a controller and a processor. These model clauses have been adopted by the European Commission […]

In order to enhance the digital growth of the European Union, the Commission has proposed a new regulation to govern the free flow of non-personal data in the EU (COM(2017)495). In combination with the already existing rules on personal data protection under the General Data Protection Regulation (the “GDPR”), the proposed legal framework is important […]

Shedding Light on Trade Secrets
October 9, 2017

To the excitement of many of us, the rather fuzzy concept of a trade secret under Finnish law is becoming clearer. The Pirkanmaa District Court recently gave a detailed decision in which it pondered what constitutes a trade secret. Furthermore, as my colleague Camilla wrote on our blog earlier, the EU Directive on the Protection […]

Government Bill to Increase Tax Burden of Wind Farms
September 26, 2017

A Government Bill (HE 96/2017) has been issued to amend the real estate taxation of wind farms. Under current legislation, it is possible that even a single, independent wind turbine generator may constitute the tax base for real estate taxation. Under the proposed amendment, the tax base for real estate taxation would in the future […]

According to the Employment Contracts Act (55/2001, as amended, the “ECA”), an employer is obligated to offer other work or training to an employee before terminating an indefinitely valid employment contract. By its decision on 11 August 2017, the Finnish Supreme Court extended this obligation to also apply in case of consecutive fixed-term employment contracts. […]

The new Act on Public Procurement entered into force at the beginning of January 2017. The act is based on the Procurement Directives issued in 2014. Another significant reform, the General Data Protection Regulation (the “GDPR”), was simultaneously prepared in the EU, and it sets more strict and detailed requirements for the handling and processing […]

Suomen hallitus päätti budjettiriihessään jatkaa ns. solidaarisuusveron kantamista hyvätuloisten palkkatuloista. Käytännössä solidaarisuusvero tarkoittaa ansiotuloista perittävän progressiivisen tuloveron väliaikaista korottamista kahdella prosenttiyksiköllä korkeimmassa tuloluokassa. Alun perin solidaarisuusveron kehitti Kataisen-Urpilaisen sixpack-hallitus ja nyt veroa jatkettiin jo toisen kerran. Kriitikot irvailevatkin jo kyseessä olevan samalla tapaa ”väliaikainen” vero kuin autoveron aikanaan luvattiin olevan. Vero-oikeuden emeritusprofessori Heikki Niskakangaskin arvioi […]

Panama, Yleisradio ja epäilyt verovilpistä
September 5, 2017

Helsingin hallinto-oikeus antoi viime viikolla merkittävän päätöksen asiassa, joka koski Suomen Verohallinnon tiedonsaantioikeutta ns. Panaman papereihin. Hallinto-oikeuden mukaan tiedotusvälineen ei tarvinnut luovuttaa tietoja Verohallinnolle. Panaman paperit päätyivät kansainvälisen journalistiryhmittymän haltuun tietovuodon seurauksena viime vuonna ja niiden sisällön oletetaan olevan avuksi epäiltyjen verorikosten tutkinnassa. Suomessa tähän massiiviseen 11,5 miljoonan dokumentin arkistoon sai pääsyn Yleisradio Oy ja […]

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavalla yhtiöllä on oikeus vähentää verollista toimintaa varten tekemiinsä hankintoihin sisältyvä arvonlisävero. Arvonlisäverottomaan toimintaan liittyvät kulut ovat puolestaan vähennyskelvottomia. Osakkeiden myynti itsessään on arvonlisäverotonta. Verotuskäytännössä on viime vuosina ollut epäselvää, katsotaanko tytäryhtiön osakkeiden myynnin kulut liittyvän verollisen toiminnan järjestelyyn vähennyskelpoisina vai kohdistetaanko kulut suoraan ja pelkästään osakkeiden myyntitoimeen vähennyskelvottomina ja miltä osin. Suomessa […]

1 7 8 9 10 11 16