Liiketoimintakauppa ja hankintalaki
October 5, 2018

Liiketoimintakauppa on yksi yritysjärjestelyiden muoto. Liiketoimintakaupassa ostaja ei hanki kohdeyhtiön osakekantaa, vaan kohdeyhtiön liiketoiminnan tai osan siitä. Jos kohdeyhtiön asiakkaana on julkisen sektorin tahoja, kuten valtion yksiköitä, kuntia tai kaupunkeja, liiketoimintakaupassa on tärkeää ottaa huomioon myös julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö. Markkinaoikeuden viimeaikainen oikeuskäytäntö selkeyttää liiketoimintakaupan toimivuutta myös julkisissa hankinnoissa. Liiketoimintakauppa ei ollut olennainen sopimusmuutos. Markkinaoikeuden […]

Tech is All Around: Tech in Litigation
October 1, 2018

Enemy or friend? The discussion on how digitalisation and technology affect different areas of legal practice is in full swing, and the nature of litigation is clearly moving in a technology-influenced direction. In the following, we discuss two aspects of technology in relation to litigation. How Is Technology Visible in Disputes? Some people argue that […]

Suomi tarvitsee UNCITRALin mallilain
September 28, 2018

Alla oleva teksti on Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n lausunto, joka on julkaistu 27.9.2018 lausuntopalvelu.fi-sivustolla vastauksena oikeusministeriön lausuntopyyntöön välimiesmenettelylainsäädännöstä. Tiivistelmä Jotta Suomesta voisi tulla maa, jossa ratkaistaan kansainvälisiä riitoja merkittävissä määrin, Suomen on uudistettava välimiesmenettelylakinsa vastaamaan UNCITRALin mallilakia. Ulkomaiset toimijat eivät tuo riitojaan Suomeen, jos lainsäädäntömme ei vastaa parhaita kansainvälisiä käytänteitä. Mallilakiuudistuksella on vankka suomalaisten välimiesmenettelytoimijoiden […]

EU’s Digital Copyright Rules Take a Step Forward
September 20, 2018

European Parliament Voted on a New Directive The EU’s highly debated copyright reform is advancing as the European Parliament voted in favour of the Copyright Directive on 12 September 2018. The new digital copyright rules will impose new obligations and liabilities on online platforms. The Copyright Directive was first published two years ago, in 2016, […]

Tech is All Around: Hot Topics and Notes on the Future
September 17, 2018

Almost everyone is presumed to understand technology these days. Recent technology conversations have been focused on the phenomena that are predicted to revolutionise the way of doing business: blockchain, artificial intelligence (AI), and platform economy, to name a few. Blockchain is speculated to have the same impact as the Internet back in the days. Applications […]

The Finnish Ministry of Finance recently published a draft government bill for legislation on virtual currency providers. The proposed legislation would partly implement the fifth Anti-Money Laundering Directive (2018/843/EU) in Finland. If the bill is passed, Finnish law would for the first time regulate virtual currencies and their providers. According to the draft rules, anyone […]

Lohkoketjut yleistymässä Suomen markkinoilla?
September 7, 2018

Please read the translation in English at the end of the article. Lohkoketjua voidaan käyttää moneen: escrow-sopimukset, patentit, rahoitus, kulutustavarakauppa, luvat ja lisenssit, osakkeet. Lohkoketjut poistavat turhat välikädet, lisäävät avoimuutta, vähentävät petosten määrää, suojaavat järjestelmiä hyökkäyksiltä ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankintayksiköiden ja yritysten onkin syytä olla hereillä tämän teknologian suhteen, mutta mistä on kyse? Lohkoketju […]

Tech is All Around: Blog Series and Hannes Snellman Summer School
August 22, 2018

Tech is all around – literally. We exploit technology in everything that we do, for example, when we act as employees or consumers, or participate in social relations. Hence, technology has been a hot topic in conversations for years, often coloured by various future scenarios. Without doubt, ever since the invention of stone-made tools – […]

1 3 4 5 6 7 16