Please read the translation in Finnish at the end of the article. When a workplace is confronted with a situation where a planned restructuring may lead to a reduced use of workforce, the employer must conduct negotiations with the employees in accordance with Chapter 8 of the Act on Cooperation within Undertakings. When one is preparing a […]

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 29.3.2019 ratkaisun KHO 2019:42, jonka mukaan Ether-virtuaalivaluuttaa pidetään tuloverolaissa tarkoitettuna omaisuutena. Verohallinto reagoi ratkaisuun esimerkillisen nopeasti ja julkaisi siitä lyhyen tiedotteen vielä samana päivänä. Ratkaisu on merkittävä suunnanmuutos nykyiseen verotuskäytäntöön Luonnollisen henkilön kannalta ratkaisu tarkoittaa pääsääntöisesti, että: •   …kryptovaluutan vaihto toiseen on verotettava tapahtuma. Tämä on hyvin selvää jo mainitun KHO-ratkaisun […]

Den nya säkerhetsskyddslagen
April 1, 2019

Den 1 april träder den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) ikraft. Den nya lagen ersätter den gamla säkerhetsskyddslagen (1996:627). Idag, år 2019, betraktas IT-angrepp som ett av de allvarligaste hoten mot en nations säkerhet. Eftersom det har gått över 20 år sedan den nuvarande lagen trädde ikraft har digitalisering och krav på informationssäkerhet förändrats väsentligt. Staters underrättelseverksamheter […]

How the Amendments to the Annual Holidays Act Will Affect Employers
March 29, 2019

This blog post is available in Finnish here. Until now, an absent worker in Finland has not been entitled to accrue days of annual holiday after 75 days of sick leave. Consequently, a long sick leave might have affected the length of an employee’s annual holiday significantly. The situation will change as of 1 April […]

Kuinka vuosilomalain muutokset vaikuttavat työnantajaan
March 29, 2019

This blog post is available in English here. Töistä poissaoleva työntekijä ei Suomessa tähän asti ole ollut oikeutettu vuosilomapäiviin yli 75 päivää kestäneen sairauspoissaolon jälkeen. Tämän seurauksena pitkät sairauspoissaolot ovat voineet vaikuttaa työntekijän vuosiloman pituuteen merkittävästi. Tilanne muuttuu 1. päivä huhtikuuta 2019, kun vuosilomalakiin tehdyt muutokset astuvat voimaan. Lakiin tehtyjä muutoksia sovelletaan jo 1.4.2019 alkavaan […]

The Cross-Border Licensing Regime Enters into Force on 20 March 2019
March 18, 2019

The new Finnish cross-border licensing regime enters into force on Wednesday 20 March 2019. As mentioned in our previous blog, the new legislation permits third-country firms, including UK firms after Brexit, to apply for a permission to provide investment services on a cross-border basis to per se professional clients and eligible counterparties in Finland under […]

Secrets of Continuous Development The biggest difference I find between professional sports and working life is the intense strive to become better. Aiming for an Olympic medal in any sports requires years of uncompromised dedication to make your team and yourself better and facing your weaknesses every single day of the year. Working life and […]

Brexit nyt tai myöhemmin – mihin verovaikutuksiin tulisi varautua?
March 13, 2019

Iso-Britannian ja EU:n välinen neuvotteluaika EU-erosopimuksen voimaan saattamiseksi päättyy 29.3.2019. Mikäli erosopimusta ei saada aikaiseksi tai neuvotteluaikaa ei lykätä, eikä Iso-Britannia myöskään peru eroilmoitusta, Britanniasta tulee 30.3.2019 lukien EU:n ulkopuolinen valtio. Sopimuksettomassa tilassa Iso-Britanniaa eivät sido EU-lainsäädäntö tai EU:n solmimat kauppasopimukset. Vaikka kova brexit ei tapahtuisi nyt, erosopimus tai neuvottelujen lykkääminen vain siirtävät Iso-Britannian statuksen […]

Legal Issues to Consider Regarding Augmented/Virtual Reality
March 8, 2019

Commercial augmented reality (“AR”) and virtual reality (“VR”) are not everyday solutions yet, but almost everyone has at least heard of Pokémon GO, the AR game that made the imaginary monsters viral for the second time since the ‘90s and reached over 50 million active monthly users in less than a year. As the term […]