The Payment Services Directive 2 (the “PSD2”) introduces a novel supply obligation for account banks to supply access to account data for third-party service providers of, for instance, account information services or payment initiation services. However, this obligation is subject to an explicit consent by the customer, and the account bank may refuse to supply […]

Four New Ways to Increase Flexibility in the Finnish Labour Market in 2020 Please read the translation in English at the end of the article. Eduskunta hyväksyi 13.3.2019 uuden työaikalain, joka astuu voimaan 1.1.2020. Lain tarkoituksena on vastata paremmin nykyisen työelämän tarpeisiin lisäämällä joustavuutta sekä kohentamalla työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Laki tuo joustoa suomalaisille työmarkkinoille seuraavilla […]

Finnish Cross-Border Licence: Ongoing Requirements and Implications of Brexit Delay
April 17, 2019

As discussed in our earlier blogposts from March and February, the newly amended Finnish Investment Services Act allows third-country firms, including UK firms after Brexit, to apply for a cross-border licence to provide investment services to per se professional clients and eligible counterparties in Finland. Brexit Delay Postpones the Deadline for Submitting the Licence Application […]

Interfaces Between the Clinical Trials Regulation and the GDPR: Comments on the EC’s New Guidance
April 15, 2019

The European Commission has recently issued (on 10 April 2019) a Question & Answer document on the interplay between the General Data Protection Regulation 2016/679 (the “GDPR”) and Clinical Trials Regulation 536/2014 (the “CTR”), which is expected to enter into force in 2020 (subject to development of a fully functional EU clinical trials portal and […]

Efficient Public Procurement
April 12, 2019

According to a recent study on bidding in public procurement in Finland, half of the contracting authorities received just two bids, or even no bids, in their tendering competitions. The study was based on extensive data, comprising of 18,000 invitations to tender over the recent years. The study was conducted in Finland, but the figures […]

Please read the translation in Finnish at the end of the article. When a workplace is confronted with a situation where a planned restructuring may lead to a reduced use of workforce, the employer must conduct negotiations with the employees in accordance with Chapter 8 of the Act on Cooperation within Undertakings. When one is preparing a […]

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 29.3.2019 ratkaisun KHO 2019:42, jonka mukaan Ether-virtuaalivaluuttaa pidetään tuloverolaissa tarkoitettuna omaisuutena. Verohallinto reagoi ratkaisuun esimerkillisen nopeasti ja julkaisi siitä lyhyen tiedotteen vielä samana päivänä. Ratkaisu on merkittävä suunnanmuutos nykyiseen verotuskäytäntöön Luonnollisen henkilön kannalta ratkaisu tarkoittaa pääsääntöisesti, että: •   …kryptovaluutan vaihto toiseen on verotettava tapahtuma. Tämä on hyvin selvää jo mainitun KHO-ratkaisun […]

Den nya säkerhetsskyddslagen
April 1, 2019

Den 1 april träder den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) ikraft. Den nya lagen ersätter den gamla säkerhetsskyddslagen (1996:627). Idag, år 2019, betraktas IT-angrepp som ett av de allvarligaste hoten mot en nations säkerhet. Eftersom det har gått över 20 år sedan den nuvarande lagen trädde ikraft har digitalisering och krav på informationssäkerhet förändrats väsentligt. Staters underrättelseverksamheter […]

How the Amendments to the Annual Holidays Act Will Affect Employers
March 29, 2019

This blog post is available in Finnish here. Until now, an absent worker in Finland has not been entitled to accrue days of annual holiday after 75 days of sick leave. Consequently, a long sick leave might have affected the length of an employee’s annual holiday significantly. The situation will change as of 1 April […]

Kuinka vuosilomalain muutokset vaikuttavat työnantajaan
March 29, 2019

This blog post is available in English here. Töistä poissaoleva työntekijä ei Suomessa tähän asti ole ollut oikeutettu vuosilomapäiviin yli 75 päivää kestäneen sairauspoissaolon jälkeen. Tämän seurauksena pitkät sairauspoissaolot ovat voineet vaikuttaa työntekijän vuosiloman pituuteen merkittävästi. Tilanne muuttuu 1. päivä huhtikuuta 2019, kun vuosilomalakiin tehdyt muutokset astuvat voimaan. Lakiin tehtyjä muutoksia sovelletaan jo 1.4.2019 alkavaan […]