Korkeimman hallinto-oikeuden 30.8.2016 antaman pitkään odotetun vuosikirjapäätöksen KHO 2016:127 mukaan verokonsultointia harjoittava yhtiö ei ollut velvollinen luovuttamaan asiakkaansa toimeksiannosta laatimaansa verotusta koskevaa muistiota Verohallinnolle. Asiassa otettiin huomioon muistion luonne lähinnä arviona asiakkaana olevan verovelvollisen verokohtelusta, se, että muistio ei itsessään muodostanut verotuksen perustetta, sekä todistamiskieltoa koskevista säännöksistä ilmenevät periaatteet. Merkittävä linjaus KHO:lta oli nimenomaan todistamiskieltoa […]

Syksy toi sateet, mutta korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) suunnasta paistaa vihdoin aurinko verovelvollisille. Maanantaina 15.8.2016 KHO nimittäin antoi merkittävän vuosikirjapäätöksen KHO 2016:115, jossa se laittoi stopin Verohallinnon entistä aggressiivisemmalle linjalle soveltaa veronkiertosäännöstä yritysjärjestelyissä. KHO:n päätöksen vuosikirjaotsikko oli seuraava: Rakennusalan liiketoimintaa harjoittaneiden yhtiöiden X Oy:n ja Y Oy:n kokonaisjakautumiset oli toteutettu vuonna 2005 elinkeinotulon verottamisesta annetun lain […]

In 1929, a British court decided: No man in this country is under the smallest obligation, moral or other, so as to arrange his legal relations to his business or to his property as to enable the Inland Revenue to put the largest possible shovel into his stores. The Inland Revenue is not slow – […]

Before 2009, the Swedish Tax Agency (the “STA”) had identified and challenged, without success, the structures benefitting from interest deductions in relation to intra-group loans. As a consequence, the STA had then called for a change to the rules in order to limit what was perceived as tax avoidance. In 2009, new rules were introduced […]

From 17 June 2016 onwards, the operational environment for tax services within the EU will change permanently. In the aftermath of the Lehman collapse and the financial crisis in 2008 and 2009, the EU legislators made a decision to do their best to never again allow the unreliability of financial information to lead to the bursting […]

Viime syksynä erityisesti Helsingin Sanomien näyttävä kielteinen uutisointi ja onnettomasti samaan aikaan julkistettu puolueiden kannatustutkimus kaatoivat osaltaan hallituksen esityksen tehokkaasta katumisesta verotuksessa. Parlamentaarinen työryhmä kitkemään veronkiertoa Pääministeri Juha Sipilä lupasi äskettäin eduskunnan kyselytunnilla, että Suomeen perustetaan parlamentaarinen työryhmä veronkierron ja muun harmaan talouden kitkemiseen. Nyt olisi paikallaan selvittää onko ns. tehokkaassa katumisessa todellisia ongelmia, ettei […]

Veronkiertoa torjumaan tarkoitettuun OECD:n BEPS-hankkeeseen kuuluva kansainvälisten konsernien ns. ”maakohtainen raportointi” on alkamassa. Suurten kansainvälisten konsernien emoyhtiöiden on jatkossa annettava kotimaansa veroviranomaisille selvitys toiminnastaan, voitoistaan ja veroistaan eri maissa, ja verohallinnot sitten jakavat näitä selvityksiä edelleen niihin maihin, joissa konserni toimii. Hankkeen tarkoitus on hyvä: verovalvonnan tehostaminen parantamalla verohallintojen tiedonsaantia. Käytännön toteutus esimerkiksi tietoteknisine haasteineen […]

KHO:n enemmistö veti tuoreissa päätöksissään VML 32 §:n 3 momentin mukaisen veronkorotuksen soveltamisessa tiukkaa linjaa. Kyseisen 3 momentin soveltaminen edellyttää, että veroilmoitusta pidetään olennaisesti vääränä ja verovelvollisen menettelyä vähintäänkin törkeän huolimattomana. Mikäli 3 momentti ei sovellu, veronkorotus voi olla enintään 800 euroa. Tapauksessa KHO 2016:15 pääverolomakkeelta oli puuttunut tieto veronalaisesta konserniavustuksesta, minkä vuoksi pääverolomakkeella ilmoitettu […]

Avasit juuri Hannes Snellman verotiimin uuden blogin. Mikä olisikaan parempi aihe aloittaa ensimmäinen blogi, kuin kiitosten esittäminen asiakkaillemme siitä, että arvioitte meidät taas kerran Suomen parhaaksi veropraktiikaksi. Tällä kertaa näin kävi 3.2.2016 julkistetussa Prosperan Tier 1 Law Firm 2016 -asiakastutkimuksessa. Lämpimät kiitokset kaikille meitä tutkimuksessa arvioineille! Tässä blogissa tulemme kertomaan teille verotuksen ajankohtaisista asioista omasta näkökulmastamme. Hannes […]

1 16 17 18