On 8 June 2016, the European Council adopted the EU Trade Secrets Directive (EU) 2016/943 (the “Directive”) on the protection of undisclosed know-how and business information against their unlawful acquisition, use and disclosure. The aim of the Directive is to harmonise the existing diversity of protection of trade secrets in Member States and to provide […]

Ruotsin korkein hallinto-oikeus (Högsta förvaltningsdomstolen, ”HFD”) antoi 16. toukokuuta mielenkiintoisen ratkaisun, joka koskee tytäryhtiöiden osakkeiden myyntiin liittyviin konsulttipalveluihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeutta. Vähennysoikeus ja sen laajuus perustuu EU:n alueella harmonisoituun arvonlisäverodirektiiviin, joka on direktiivin tulkintaa käsittelevien unionin tuomioistuimen tuomioiden ohella myös Suomea velvoittava. HFD:n ratkaisu HFD katsoi päätöksessään, että tytäryhtiön osakkeiden myyntiin liittyvät konsultointipalveluja koskevat arvonlisäverolliset […]

Labour mobility on a global scale opens new possibilities for both employers and employees, but might also have unexpected consequences. During the recent years, the mobility of employees has increased due to globalisation, development of technology as well as companies’ efforts to recruit the best employees. We discussed the subject through case examples at our […]

The Consumer Ombudsmen of Finland, Sweden, Denmark and Norway met in Helsinki in the beginning of May to discuss several consumer protection issues relating to the digital society. The topics discussed varied from consumer legislation in the digital economy to consumer protection issues in connection with the Internet of Things. One of the discussed themes […]

Yritysten oikeudet ja velvollisuudet veroprosessissa -blogisarjan ensimmäisessä osassa käsiteltiin oikeuskäytännön esimerkein asian selvitysvelvollisuuden jakautumista verovelvollisen ja veroviranomaisten välillä, verovelvollisen oikeutta tulla kuulluksi sekä luottamuksensuojaa. Tässä blogisarjan toisessa osassa keskitytään oikeuskäytännön näkökulmasta lainvoimaisen ja oikeusvoimaisen päätöksen sitovuuteen, riita- ja rikosasioiden vaikutuksiin veroasioissa, verovelvollisen ja veronsaajien edustajan osapuoliasetelmaan sekä erityisiin prosessiin kohdistuviin vaatimuksiin. 1. Oikeusvoima – prosessin […]

From May 2017 onward, employers may apply for a new family leave allowance of EUR 2 500 from the Social Insurance Institution of Finland (‘Kela’). The aim of the new allowance is to compensate the employer for the costs of parenthood for a female worker, and to support Finland’s competitiveness in female-dominated business sectors by promoting […]

As probably has come to your notice, a new EU regulation covering processing of personal data, the General Data Protection Regulation (“GDPR”), will take effect on 25 May 2018. Although the GDPR will be directly applicable in all EU member states, national laws need to be amended in order to implement additional requirements where the […]

Verovelvollisten on tärkeää olla valppaana prosessuaalisten oikeuksiensa kanssa. Vaikka prosessuaaliset oikeudet perustuvat kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön, oikeuskäytäntöön ja oikeusperiaatteisiin, niin ne eivät kuitenkaan tule aina annettuina, vaan verovelvollisen on kyettävä myös vetoamaan oikeuksiinsa. Oheisessa kaksiosaisessa kirjoituksessa käydään läpi erilaisia prosessuaalisia verovelvollisen oikeussuojan kannalta tärkeitä kysymyksiä, joita on käsitelty korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Yritysten oikeudet ja velvollisuudet veroprosessissa […]

On 10 May 2017, the European Patent Office granted CRISPR Therapeutics a patent broadly covering gene-editing technology. CRISPR is an acronym for clustered regularly interspaced short palindromic repeats. These are short palindromic DNA repeats found in bacterial genomes. The patent relates to the methods and compositions for RNA-directed target DNA modification and RNA-directed transcription modulation. […]

The Article 29 Working Party (the WP29), which is an independent advisory board on data protection and privacy, has adopted Guidelines (in English) on Data Protection Impact Assessment (DPIA) on 4 April 2017. The guidelines define when and how an impact assessment should be carried out pursuant to the EU General Data Protection Regulation 2016/679 […]

1 10 11 12 13 14 18