Directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms The proposed new EU Council Directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms (COM(2016) 686 final) lays out rules to resolve disputes between Member States on eliminating double taxation of income from business and the rights of taxpayers in this context. The European Commission concluded that the imposition of […]

Korkein hallinto-oikeus antoi tänään mielenkiintoisen ylimääräistä muutoksenhakua koskevan vuosikirjapäätöksen KHO 2016:202. Asiassa oli kysymys siitä, oliko vakuutusoikeuden päätös purettava sen vuoksi, että vakuutusoikeudessa valitusta käsiteltäessä oli tapahtunut menettelyvirhe, joka oli voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen, kun asiassa ei ollut pyydetty Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua. KHO totesi, että hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan päätös […]

The Supreme Administrative Court (SAC) recently ruled that the tax losses of the Finnish branch of a UK bank will not be transferred in the merger of the UK bank into its UK sister bank. Had it been a Finnish subsidiary, this would not have been an issue at all. As a legal merger is a […]

Maan johtava sanomalehti Helsingin Sanomat uutisoi jokin aika sitten, että korkein hallinto-oikeus kielsi verottajan salailun. Korkein hallinto-oikeus oli antanut vuosikirjapäätöksen KHO 2016:131, jonka mukaan verotarkastajien haastatteluissa tekemiä muistiinpanoja, jotka olivat ainoa dokumentaatio haastatteluissa saadusta selvityksestä, ei pidetty sellaisina julkisuuslain 5 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuina muistiinpanoina tai alustavina luonnoksina, jotka jäävät julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle. […]

Korkeimman hallinto-oikeuden 30.8.2016 antaman pitkään odotetun vuosikirjapäätöksen KHO 2016:127 mukaan verokonsultointia harjoittava yhtiö ei ollut velvollinen luovuttamaan asiakkaansa toimeksiannosta laatimaansa verotusta koskevaa muistiota Verohallinnolle. Asiassa otettiin huomioon muistion luonne lähinnä arviona asiakkaana olevan verovelvollisen verokohtelusta, se, että muistio ei itsessään muodostanut verotuksen perustetta, sekä todistamiskieltoa koskevista säännöksistä ilmenevät periaatteet. Merkittävä linjaus KHO:lta oli nimenomaan todistamiskieltoa […]

Syksy toi sateet, mutta korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) suunnasta paistaa vihdoin aurinko verovelvollisille. Maanantaina 15.8.2016 KHO nimittäin antoi merkittävän vuosikirjapäätöksen KHO 2016:115, jossa se laittoi stopin Verohallinnon entistä aggressiivisemmalle linjalle soveltaa veronkiertosäännöstä yritysjärjestelyissä. KHO:n päätöksen vuosikirjaotsikko oli seuraava: Rakennusalan liiketoimintaa harjoittaneiden yhtiöiden X Oy:n ja Y Oy:n kokonaisjakautumiset oli toteutettu vuonna 2005 elinkeinotulon verottamisesta annetun lain […]

In 1929, a British court decided: No man in this country is under the smallest obligation, moral or other, so as to arrange his legal relations to his business or to his property as to enable the Inland Revenue to put the largest possible shovel into his stores. The Inland Revenue is not slow – […]

Before 2009, the Swedish Tax Agency (the “STA”) had identified and challenged, without success, the structures benefitting from interest deductions in relation to intra-group loans. As a consequence, the STA had then called for a change to the rules in order to limit what was perceived as tax avoidance. In 2009, new rules were introduced […]

From 17 June 2016 onwards, the operational environment for tax services within the EU will change permanently. In the aftermath of the Lehman collapse and the financial crisis in 2008 and 2009, the EU legislators made a decision to do their best to never again allow the unreliability of financial information to lead to the bursting […]

Viime syksynä erityisesti Helsingin Sanomien näyttävä kielteinen uutisointi ja onnettomasti samaan aikaan julkistettu puolueiden kannatustutkimus kaatoivat osaltaan hallituksen esityksen tehokkaasta katumisesta verotuksessa. Parlamentaarinen työryhmä kitkemään veronkiertoa Pääministeri Juha Sipilä lupasi äskettäin eduskunnan kyselytunnilla, että Suomeen perustetaan parlamentaarinen työryhmä veronkierron ja muun harmaan talouden kitkemiseen. Nyt olisi paikallaan selvittää onko ns. tehokkaassa katumisessa todellisia ongelmia, ettei […]