Originally published at Kluwer International Tax Blog on 27 September 2019. In many member states’ tax law, mutual investment funds are relieved from double taxation, i.e. proceeds from investments are taxed only once even though they are earned on two levels: first at the level of the fund, and then at the level of the owners […]

Onko lääkäriyhtiöiden verosuunnittelu lentämässä romukoppaan?
September 6, 2019

Lääkäriyhtiöiden ”verokikkailu” on puhuttanut jo vuosia Ennen 2010-lukua närää herätti mahdollisuus muuntaa kokonaan ansiotulona verotettava työtulo kevyemmin verotetuksi pääomatuloksi. Vasta, kun korkein hallinto-oikeus tuli vuonna 2008 ratkaisussaan nimenomaisesti vahvistaneeksi tämän mahdollisuuden, lainsäätäjä tilkitsi aukon säätämällä niin sanotuista työpanososingoista. Vuodesta 2010 sovelletun sääntelyn tavoitteena on verottaa osinko kokonaan ansiotulona tilanteissa, joissa osingon jakoperusteena on osingonsaajan työpanos. […]

Is Finland the Next Crypto Tax Super Power?
July 1, 2019

Originally published at Kluwer International Tax Blog on 21 June 2019. Introduction The taxation of cryptocurrencies has managed to attract strong interest even among the general Finnish population. A key reason has been the perceived unfairness of crypto taxation, because a private person pays taxes on crypto gains but has been unable to deduct losses. […]

Euroopan unionin (EU) alueen yhteinen arvonlisäverojärjestelmä on parhaillaan suuremmassa myllerryksessä kuin koskaan ennen. EU:n komissio antoi vuonna 2016 toimintasuunnitelman (Action Plan on VAT), jossa se esitteli sarjan lyhyen ja pitkän aikavälin muutoksia ja niin sanotun lopullisen arvonlisäverojärjestelmän. On selvää, että vuosikymmenten varrella voimakkaasti muuttuneet ja erityisesti digitalisoituneet liiketoimintamallit kaipaavat tuekseen uusia pelisääntöjä. EU-tavarakaupan lopullisen alv-järjestelmän […]

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 29.3.2019 ratkaisun KHO 2019:42, jonka mukaan Ether-virtuaalivaluuttaa pidetään tuloverolaissa tarkoitettuna omaisuutena. Verohallinto reagoi ratkaisuun esimerkillisen nopeasti ja julkaisi siitä lyhyen tiedotteen vielä samana päivänä. Ratkaisu on merkittävä suunnanmuutos nykyiseen verotuskäytäntöön Luonnollisen henkilön kannalta ratkaisu tarkoittaa pääsääntöisesti, että: •   …kryptovaluutan vaihto toiseen on verotettava tapahtuma. Tämä on hyvin selvää jo mainitun KHO-ratkaisun […]

Brexit nyt tai myöhemmin – mihin verovaikutuksiin tulisi varautua?
March 13, 2019

Iso-Britannian ja EU:n välinen neuvotteluaika EU-erosopimuksen voimaan saattamiseksi päättyy 29.3.2019. Mikäli erosopimusta ei saada aikaiseksi tai neuvotteluaikaa ei lykätä, eikä Iso-Britannia myöskään peru eroilmoitusta, Britanniasta tulee 30.3.2019 lukien EU:n ulkopuolinen valtio. Sopimuksettomassa tilassa Iso-Britanniaa eivät sido EU-lainsäädäntö tai EU:n solmimat kauppasopimukset. Vaikka kova brexit ei tapahtuisi nyt, erosopimus tai neuvottelujen lykkääminen vain siirtävät Iso-Britannian statuksen […]

Julkaistu alunperin Edilex.fi (19.11.2018). EUT antoi 4.10.2018 mielenkiintoisen ratkaisun asiassa Komissio v. Ranska (C-416/17). Ratkaisun taustalla on EUT:n vuoden 2011 Accor-ratkaisu (C-310/09), jossa EUT totesi Ranskan lainsäädännön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (”SEUT”) 49 artiklan sijoittautumisvapauden ja SEUT 63 artiklan pääomien vapaan liikkuvuuden vastaiseksi. Kyseessä olevan lainsäädännön mukaan Ranskassa asuva yhtiö sai ottaa huomioon sen jakamasta […]

Uncertain legal and tax implications of blockchain solutions are adversely affecting the adoption of the technology and its numerous applications. Similarly, the rather unsettled tax treatment of initial coin offerings (ICOs) hinders, on a practical level, the carrying out of ICOs in the Nordic countries. For example, the Finnish Tax Administration’s guidance on cryptocurrencies does […]

Virtuaalivaluuttojen verotus hakee muotoaan
July 10, 2018

Virtuaalivaluutoilla on useita käyttötarkoituksia. Perinteisimmillään virtuaalivaluuttaa käytetään tavallisen valuutan tavoin tavaroiden ja palveluiden maksamiseen tai (spekulatiivisena) sijoituksena. Virtuaalivaluutan on myös ”modernina kultana” mielletty tuovan sijoitussalkkuun merkittävää hajautushyötyä, koska virtuaalivaluutan arvo ei ole ainakaan vahvasti sidoksissa muiden omaisuusluokkien arvonkehitykseen. Innovatiivisemmista käyttötarkoituksista voidaan mainita esimerkiksi rahoituksen hankinta ns. ICO:n (Initial Coin Offering) kautta. Käytännössä olemme myös nähneet […]

Tausta Julkisuudessa on pitkään kritisoitu käytännön hankaluuksia, jotka liittyvät muusikoiden saamien tekijänoikeuskorvauksien tulouttamiseen muusikoiden omistamille yhtiöille (ks. esim. Uuden Suomen artikkeli). Käytännössä muusikoiden on verosääntelyn takia täytynyt ohjata esimerkiksi Teostolta saamansa tekijänoikeuskorvaukset itselleen, mikä on hankaloittanut musiikkiin liittyvän toiminnan harjoittamista yhtiön kautta. Tekijänoikeusjärjestöt ja Verohallinto selvittävät parhaillaan yhdessä, millä edellytyksillä tekijänoikeuskorvauksien ohjaaminen muusikon omistamalle yhtiölle […]

1 2 3 4