At the time of writing, representatives from various nations have gathered in Singapore to sign the brand new United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, also known as the “Singapore Convention on Mediation”. Once entered into force, the Convention will likely have a significant impact on the enforcement of certain international settlement […]

EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvät oikeudenkäynnit ja riidat
January 7, 2019

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 valmistelun ja voimaantulon yhteydessä suurimman mediahuomion ja yleisen mielenkiinnon kohteena ovat olleet hallinnolliset sakot, jotka ovat tuoneet asetukselle laaja-alaista huomiota. Hallinnollisten sakkojen voimakas korostaminen on osin saattanut antaa harhaanjohtavan kuvan ”sanktiokentästä”, sillä sakot ovat vain yksi useista mahdollisista seuraamuksista, joita tietosuojasääntelyn, muun lainsäädännön (kuten rikoslainsäädännön) tai sopimusten vastaisesta toiminnasta […]

Two Current Trends in Dispute Resolution
October 25, 2018

The landscape of dispute resolution is forever changing and adapting to new developments. In the following, we address two current trends in this field. First of all, we are seeing an increase in the tendency of settling cases in the early stages of a dispute. Even in these situations, companies understand and appreciate that outside […]

Pitfalls of Work Safety
October 8, 2018

A “safety first” attitude is, thankfully, embraced in the majority of workplaces. Yet, when something goes wrong, the extent of an employer’s obligations to exercise due care may come as a surprise even for the most diligent employer. In practice, the sole exception to the scope of necessary measures and duty of care expected of […]

Suomi tarvitsee UNCITRALin mallilain
September 28, 2018

Alla oleva teksti on Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n lausunto, joka on julkaistu 27.9.2018 lausuntopalvelu.fi-sivustolla vastauksena oikeusministeriön lausuntopyyntöön välimiesmenettelylainsäädännöstä. Tiivistelmä Jotta Suomesta voisi tulla maa, jossa ratkaistaan kansainvälisiä riitoja merkittävissä määrin, Suomen on uudistettava välimiesmenettelylakinsa vastaamaan UNCITRALin mallilakia. Ulkomaiset toimijat eivät tuo riitojaan Suomeen, jos lainsäädäntömme ei vastaa parhaita kansainvälisiä käytänteitä. Mallilakiuudistuksella on vankka suomalaisten välimiesmenettelytoimijoiden […]