KKO:n ennakkopäätös kiinteistöpantinhaltijan asemasta konkurssissa
October 29, 2019

Korkein oikeus antoi eilen merkittävän ennakkopäätöksen kiinteistöpantinhaltijan asemasta konkurssissa. Kysymys oli erityisesti siitä, onko pesänhoitajan toimitettava viipymättä tilitys pantinhaltijalle, kun konkurssipesä myy pantin kohteena olevasta kiinteistöstä määräalan vai onko tilitys toimitettava vasta, kun koko kiinteistö on myyty. Korkein oikeus, kuten käräjäoikeus ja hovioikeuskin, päätyi siihen, että tilityksen on tapahduttava viivytyksettömästi sen jälkeen , kun kiinteistön […]

Please read a brief summary in English at the end of the article. Digitalisaation työelämään tuoma vapaus ja sen kääntöpuolet Suurimpana vaikuttajana työelämän murrokseen voidaan pitää digitalisaation kiihtynyttä kehitysvauhtia, joka on mahdollistanut työnteon vapautumisen työajasta ja -paikasta. Vapauden kääntöpuolena on kuitenkin sen mukanaan tuoma jatkuva tavoitettavuuden vaatimus ja työn pirstaloituminen, josta saattaa nopeasti muodostua ongelma […]

Originally published at Kluwer International Tax Blog on 27 September 2019. In many member states’ tax law, mutual investment funds are relieved from double taxation, i.e. proceeds from investments are taxed only once even though they are earned on two levels: first at the level of the fund, and then at the level of the owners […]

Please read the translation in English at the end of the article. Työsuhteen päättäminen yhteisellä sopimuksella on yhä tavallisempi tapa saattaa työsuhde päätökseen, mutta harvoin tulee ajatelleeksi, että sopimuksen sisältö ei ole kaikki kaikessa. Myös sopimusneuvottelun olosuhteilla voi olla ratkaisevaa merkitystä. Tähän korkein oikeus otti kantaa ratkaisussaan 2019:76 arvioidessaan työsuhteen päättämissopimuksen pätevyyttä. Tapauksessa työntekijä oli solminut […]

Digitalisaation mahdollistamat uudet liiketoimintamallit asettavat haasteita kilpailuoikeuden soveltajille. Euroopan unioni on yksi maailman suurimmista verkkokauppamarkkinoista ja sähköisen kaupan kasvu onkin nostanut esiin uudentyyppisiä kysymyksiä muun muassa valmistajien/toimittajien ja jälleenmyyjien välisiä, niin sanottuja vertikaalisia, suhteita koskien. Euroopan komissio käsitteli verkkokauppaan liittyviä vertikaalisia rajoituksia ja niiden mahdollisia ongelmia keväällä 2017 julkaisemassaan toimialaselvityksessä, ja viime vuonna voimaan tulleella […]

Onko lääkäriyhtiöiden verosuunnittelu lentämässä romukoppaan?
September 6, 2019

Lääkäriyhtiöiden ”verokikkailu” on puhuttanut jo vuosia Ennen 2010-lukua närää herätti mahdollisuus muuntaa kokonaan ansiotulona verotettava työtulo kevyemmin verotetuksi pääomatuloksi. Vasta, kun korkein hallinto-oikeus tuli vuonna 2008 ratkaisussaan nimenomaisesti vahvistaneeksi tämän mahdollisuuden, lainsäätäjä tilkitsi aukon säätämällä niin sanotuista työpanososingoista. Vuodesta 2010 sovelletun sääntelyn tavoitteena on verottaa osinko kokonaan ansiotulona tilanteissa, joissa osingon jakoperusteena on osingonsaajan työpanos. […]

As of the beginning of 2017, the Finnish Pharmaceuticals Pricing Board (Hila) has had the authority to decide on the conditional reimbursement and the wholesale price for medicinal products. The risk-sharing model of conditional reimbursement enables a more rapid and frequent introduction of medicinal products containing either new active substances or new indications for medicinal […]

YT-laki uudistuu – vai uudistuuko sittenkään?
August 20, 2019

YT –kirjainpari, joka usein nostattaa hikikarpalot pintaan. Kun yhtiö tiedottaa, että YT:t ovat alkamassa, tarkoittaa se monesti lähinnä irtisanomisia ja työttömyyttä. Yhteistoimintalain (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007) tarkoitus on kuitenkin alun perin ollut kauniimpi; lain pyrkimyksenä on edistää yrityksen ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä. Lain tavoitteena on muun muassa kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia […]

The Financial Supervisory Authority in Finland (the “FIN-FSA”) found the provision of insurance against administrative fines prohibited well in time before the issuance of any significant fines. The underlying basis of the prohibition was the premise that it would be contrary to good insurance practice and generally accepted social values to provide insurance against a […]

At the time of writing, representatives from various nations have gathered in Singapore to sign the brand new United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, also known as the “Singapore Convention on Mediation”. Once entered into force, the Convention will likely have a significant impact on the enforcement of certain international settlement […]

1 2 3 21