Kilpailuviranomaislupien saanti on usein viimeinen ennakkoehto, jonka täyttymistä on odotettava ennen yrityskaupan closingia.  Jos yrityskauppalupa tarvitaan, yrityskaupan täytäntöönpanotoimenpiteisiin ei sakon uhalla saa ryhtyä ennen kuin kilpailuviranomaiset ovat tutkineet ja hyväksyneet yrityskaupan. Viime aikoina kilpailuviranomaiset ovat tiukentaneet suhtautumistaan yrityskauppojen ennenaikaiseen täytäntöönpanoon eli niin sanottuun gun jumpingiin. Esimerkiksi tämän vuoden huhtikuussa Euroopan komissio määräsi 124,5 miljoonan euron […]

On 25 May 2018, the long wait was over and the EU General Data Protection Regulation (GDPR) finally entered into full force and effect and became applicable in all EU Member States. During the preceding two-year transition period, companies worked hard to prepare themselves for and to ensure compliance with the new requirements under the […]

Tänään annettu lakiesitys kilpailulain muuttamisesta sisältää seuraavat keskeiset muutosehdotukset, joiden on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian: Kilpailu- ja kuluttajavirastolla (KKV) on jatkossa oikeus jatkaa yrityksen sähköisen aineiston tarkastusta omissa toimitiloissaan KKV:n oikeus tutkia mobiililaitteita kirjataan lakiin KKV saa entistä laajemman harkintavallan kohdentaa resurssejaan KKV:n tietojensaantioikeus erityisesti julkisyhteisöiltä laajenee Yrityskauppavalvonnan käsittelyajat voivat joissain tapauksissa pidentyä, kun […]

Yritysten hinnoittelukäytännöt eri toimialoilla monipuolistuvat jatkuvasti. Esimerkiksi niin sanotussa dynaamisessa hinnoittelussa tuotteen tai palvelun hintaan vaikuttavat markkinakysynnän hetkittäiset muutokset. Tällaista hinnoittelua on käytetty jo pitkään esimerkiksi lentolippujen ja hotellihuoneiden hinnoittelussa, ja mallille on löytynyt hiljattain myös monia uusia käyttöalueita. Hintasyrjinnällä taas viitataan perinteisesti tilanteeseen, jossa yritys hinnoittelee myymänsä tuotteet tai palvelut eri tavoin eri asiakkaille, […]

Tausta Julkisuudessa on pitkään kritisoitu käytännön hankaluuksia, jotka liittyvät muusikoiden saamien tekijänoikeuskorvauksien tulouttamiseen muusikoiden omistamille yhtiöille (ks. esim. Uuden Suomen artikkeli). Käytännössä muusikoiden on verosääntelyn takia täytynyt ohjata esimerkiksi Teostolta saamansa tekijänoikeuskorvaukset itselleen, mikä on hankaloittanut musiikkiin liittyvän toiminnan harjoittamista yhtiön kautta. Tekijänoikeusjärjestöt ja Verohallinto selvittävät parhaillaan yhdessä, millä edellytyksillä tekijänoikeuskorvauksien ohjaaminen muusikon omistamalle yhtiölle […]

Data and Law – Current Developments
April 16, 2018

The Finnish tech community is now talking about 5G technology. 5G will bring faster connections, among other things, and give a true boost to new technologies. In practice this means that mobile data transfers become even quicker. There will be no latency. Autonomous vehicles will be able to stay in constant contact with each other. […]

It has been widely acknowledged that workplaces need to cultivate working environments where individuals feel confident in raising concerns about potential wrongdoings, such as misconduct and illegal actions. Thus, it is important to foster a culture that allows employees to raise issues without having to fear that whistleblowing will affect their employment. To achieve this, […]

eSports – Are Your IPRs Protected?
March 8, 2018

Yesterday our IP and Technology team attended the second HEL Tech event this year, with Gaming and eSports being the topic. Hannes Snellman is one of HEL Tech’s main co-operation partners, and hence, we have a box seat to attend these topical seminars and discussions with the participants. The eSports topic was particularly exciting, as […]

Financial institutions’ interest for using the services of cloud service providers has increased, and not without reason. Cloud services are known for their flexibility, and they offer a number of advantages, such as economies of scale, operational efficiencies, and cost-effectiveness. However, there has been a high level of uncertainty regarding related supervisory expectations forming unwanted […]

In the Finnish jurisdiction, the terms of employment have been determined in various ways, including collective bargaining agreements (“CBA”). Collective agreements may, in addition to sector specific provisions, also include references to law. References made to legislation in the currently effective CBAs have, however, created obscurity in practice. The Labour Court of Finland, whose competence […]

1 2 3 11