Tech is All Around: Blog Series and Hannes Snellman Summer School
August 22, 2018

Tech is all around – literally. We exploit technology in everything that we do, for example, when we act as employees or consumers, or participate in social relations. Hence, technology has been a hot topic in conversations for years, often coloured by various future scenarios. Without doubt, ever since the invention of stone-made tools – […]

Teknologiasektorin merkitys kansantalouksille on vuosituhannen vaihteen jälkeen muuttunut merkittävästi, ja luonnollisena seurauksena myös kilpailuviranomaiset ovat siirtäneet voimavarojaan teknologiatoimialojen kilpailuvalvontaan. Viimeisimpänä esimerkkinä on EU:n kilpailuviranomaisen kuluvan vuoden heinäkuussa määräämä 4,34 miljardin euron sakko Googlelle kilpailusäännösten rikkomisesta. Kilpailuviranomaisen mukaan Google väärinkäytti määräävää markkina-asemaa muun muassa vaatimalla Android-laitevalmistajia esiasentamaan myymiinsä laitteisiin Googlen hakukone- ja selainsovelluksia. Google ilmoitti jo […]

Virtuaalivaluuttojen verotus hakee muotoaan
July 10, 2018

Virtuaalivaluutoilla on useita käyttötarkoituksia. Perinteisimmillään virtuaalivaluuttaa käytetään tavallisen valuutan tavoin tavaroiden ja palveluiden maksamiseen tai (spekulatiivisena) sijoituksena. Virtuaalivaluutan on myös ”modernina kultana” mielletty tuovan sijoitussalkkuun merkittävää hajautushyötyä, koska virtuaalivaluutan arvo ei ole ainakaan vahvasti sidoksissa muiden omaisuusluokkien arvonkehitykseen. Innovatiivisemmista käyttötarkoituksista voidaan mainita esimerkiksi rahoituksen hankinta ns. ICO:n (Initial Coin Offering) kautta. Käytännössä olemme myös nähneet […]

Summer Reading: Accelerating Data Regulation
July 5, 2018

The post-GDPR era offers us a chance for reflection. Where do we stand in the on-going processes of data legislation in the EU and, more importantly, what is the big picture? While data protection and privacy have been the trending topics of spring 2018, it must be borne in mind that the GDPR is but […]

The Finnish Parliament has approved legislative amendments to the current legislation concerning variable working time arrangements, which amendments entered into force on 1 June 2018. These amendments concern, in particular, so-called zero-hour contracts as well as other contracts under which working hours vary from week to week or month to month. Thus, the amendments will […]

Yrityksetkin ovat kansalaisia?
June 27, 2018

 Teksti julkaistu alun perin Directors’ Institute Finlandin kumppaniblogissa. Yhteiskuntakeskustelussa painotetaan yritysten ja yrittäjyyden tärkeyttä ja keskustelussa korostetaan usein yritysten laajempaa yhteiskuntavastuuta. Yrityksillä onkin monia yhteiskunnan ja lainsäädännön asettamia velvollisuuksia. Velvollisuuksien vastapainona ovat kuitenkin oikeudet. Mitä oikeuksia yrityksillä pitäisi yhteiskunnassamme olla ja millaisilla edellytyksillä? Eikö yrityksillä ole samoja oikeuksia kuin yksityisillä?  Yritys on usein yhden tai […]

Kilpailuviranomaislupien saanti on usein viimeinen ennakkoehto, jonka täyttymistä on odotettava ennen yrityskaupan closingia.  Jos yrityskauppalupa tarvitaan, yrityskaupan täytäntöönpanotoimenpiteisiin ei sakon uhalla saa ryhtyä ennen kuin kilpailuviranomaiset ovat tutkineet ja hyväksyneet yrityskaupan. Viime aikoina kilpailuviranomaiset ovat tiukentaneet suhtautumistaan yrityskauppojen ennenaikaiseen täytäntöönpanoon eli niin sanottuun gun jumpingiin. Esimerkiksi tämän vuoden huhtikuussa Euroopan komissio määräsi 124,5 miljoonan euron […]

On 25 May 2018, the long wait was over and the EU General Data Protection Regulation (GDPR) finally entered into full force and effect and became applicable in all EU Member States. During the preceding two-year transition period, companies worked hard to prepare themselves for and to ensure compliance with the new requirements under the […]

Tänään annettu lakiesitys kilpailulain muuttamisesta sisältää seuraavat keskeiset muutosehdotukset, joiden on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian: Kilpailu- ja kuluttajavirastolla (KKV) on jatkossa oikeus jatkaa yrityksen sähköisen aineiston tarkastusta omissa toimitiloissaan KKV:n oikeus tutkia mobiililaitteita kirjataan lakiin KKV saa entistä laajemman harkintavallan kohdentaa resurssejaan KKV:n tietojensaantioikeus erityisesti julkisyhteisöiltä laajenee Yrityskauppavalvonnan käsittelyajat voivat joissain tapauksissa pidentyä, kun […]