Onko lääkäriyhtiöiden verosuunnittelu lentämässä romukoppaan?
September 6, 2019

Lääkäriyhtiöiden ”verokikkailu” on puhuttanut jo vuosia Ennen 2010-lukua närää herätti mahdollisuus muuntaa kokonaan ansiotulona verotettava työtulo kevyemmin verotetuksi pääomatuloksi. Vasta, kun korkein hallinto-oikeus tuli vuonna 2008 ratkaisussaan nimenomaisesti vahvistaneeksi tämän mahdollisuuden, lainsäätäjä tilkitsi aukon säätämällä niin sanotuista työpanososingoista. Vuodesta 2010 sovelletun sääntelyn tavoitteena on verottaa osinko kokonaan ansiotulona tilanteissa, joissa osingon jakoperusteena on osingonsaajan työpanos. […]

As of the beginning of 2017, the Finnish Pharmaceuticals Pricing Board (Hila) has had the authority to decide on the conditional reimbursement and the wholesale price for medicinal products. The risk-sharing model of conditional reimbursement enables a more rapid and frequent introduction of medicinal products containing either new active substances or new indications for medicinal […]

YT-laki uudistuu – vai uudistuuko sittenkään?
August 20, 2019

YT –kirjainpari, joka usein nostattaa hikikarpalot pintaan. Kun yhtiö tiedottaa, että YT:t ovat alkamassa, tarkoittaa se monesti lähinnä irtisanomisia ja työttömyyttä. Yhteistoimintalain (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007) tarkoitus on kuitenkin alun perin ollut kauniimpi; lain pyrkimyksenä on edistää yrityksen ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä. Lain tavoitteena on muun muassa kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia […]

The Financial Supervisory Authority in Finland (the “FIN-FSA”) found the provision of insurance against administrative fines prohibited well in time before the issuance of any significant fines. The underlying basis of the prohibition was the premise that it would be contrary to good insurance practice and generally accepted social values to provide insurance against a […]

At the time of writing, representatives from various nations have gathered in Singapore to sign the brand new United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, also known as the “Singapore Convention on Mediation”. Once entered into force, the Convention will likely have a significant impact on the enforcement of certain international settlement […]

Finnish rules affecting the current and new virtual currency providers (i.e. cryptocurrency providers) have now come into force. As referred in our previous blog post, the Act on Virtual Currency Providers (572/2019) applies as of 1 May 2019. The Finnish Financial Supervisory Authority (the “FIN-FSA”) has also issued its Regulations and Guidelines 4/2019 concerning virtual […]

Is Finland the Next Crypto Tax Super Power?
July 1, 2019

Originally published at Kluwer International Tax Blog on 21 June 2019. Introduction The taxation of cryptocurrencies has managed to attract strong interest even among the general Finnish population. A key reason has been the perceived unfairness of crypto taxation, because a private person pays taxes on crypto gains but has been unable to deduct losses. […]

Euroopan unionin (EU) alueen yhteinen arvonlisäverojärjestelmä on parhaillaan suuremmassa myllerryksessä kuin koskaan ennen. EU:n komissio antoi vuonna 2016 toimintasuunnitelman (Action Plan on VAT), jossa se esitteli sarjan lyhyen ja pitkän aikavälin muutoksia ja niin sanotun lopullisen arvonlisäverojärjestelmän. On selvää, että vuosikymmenten varrella voimakkaasti muuttuneet ja erityisesti digitalisoituneet liiketoimintamallit kaipaavat tuekseen uusia pelisääntöjä. EU-tavarakaupan lopullisen alv-järjestelmän […]

The Digital Transformation of the Process Manufacturing Industry
June 18, 2019

The digital transformation of the process manufacturing industry is opening up new opportunities at an incredible pace. In order to keep up and stay competitive, many industrial organisations have been investing funds, skills and capabilities to adjust their businesses. In this blog series, our experts discuss essential topics on what to keep in mind when […]

The Implications of the Preventive Restructuring Directive in Sweden and Finland
June 6, 2019

After almost two years of intense negotiations between the Member States of the European Union (the “EU”), the Council of the EU approved today the Directive on Preventive Restructuring Frameworks, Second Chance and Measures to Increase the Efficiency of Restructuring, Insolvency, and Discharge Procedures (2016/0359) (the “Directive”). Thus, the Directive will enter into force on […]

1 2 3 20